รางวัลการประกวดเรียงความ“พระมหากรุณาธิคุณ 70 ปีแห่งความทรงจำ”