แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Super User 36
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทเทคโนโลยี เขียนโดย Super User 140
ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย Super User 242
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Super User 477
รายละเอียดโครงการซื้อครุภัณฑ์ดนตรี (โครงการพัฒนาวงโยธาวาทิต) เขียนโดย Super User 552
ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทเทคโนโลยี เขียนโดย Super User 376
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง เขียนโดย Super User 491
ประกาศ ขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ เขียนโดย Super User 616
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Super User 929
ประกาศโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม เขียนโดย Super User 1185