ร่วมพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเวฬุวัน

18 พฤศจิกายน 2561 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเวฬุวัน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม