ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

20 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคมจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองห้องเรียนสีขาว และ Classroom Meeting โดยมีนายมานพ กาสมสัน ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวต้อนรับ และแนะนำท่านผู้อำนวยการคนใหม่ นายทวีศักดิ์ คำภีระ ที่เพิ่งย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ รับชมภาพเพิ่มเติม