พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

25 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคมเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เนื่องในงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม