คณะกรรมการตรวจนับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

3 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ตรวจนับจำนวนนักเรียนโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ร่วมกับคณะกรรมการผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูที่เกี่ยวข้อง รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม