รับทุนจากโครงการเซ็นทรัลทำสานฝันการศึกษาปีที่ 1

23 ธันวาคม 2561 เด็กหญิงเอเอมิว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคมรับทุนการศึกษาจาก กลุ่มเซนทรัล จำนวน 1 ทุน (5,000 บาท) รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม